sv. 23 | [Rozhledy politické] [1897]

Mladočeši proti socialistům – Mladočech podepisující klerikální revers – Antisemitismus mostem k klerikalismu – Antisemitismus a socialismus křesťanský – Němci a Židé pro socialisty, ale také pro mladočechy – Prohlášení socialistů proti státnímu právu – Dělnictvo národní – Úkoly socialistů – Dělnická otázka otázkou národní – Slabost silné strany mladočeské – Nedostatek politické opozice – Potřeba nové strany – Nová strana zásadová, netoliko radikální – Strana radikálně-pokroková – Situace parlamentní – Trůnní řeč – Jazykové nařízení – Volby haličské
  • Naše doba 4, 1896–1897, č. 7, 20. 4. 1897, s. 638–642; rubrika: Rozhledy politické. Podepsáno: S.