sv. 23 | [Rozhledy politické] [1895]

Žurnalistická kabalistika – Náš vlastenecký talmud – Talmudovská politika – Mladočeské schůze a katolický sjezd v Příbrami – Provizorium a neprovizorium – Sjezd okresních zastupitelstev českých – Autonomie a samospráva – Samospráva politická a administrativní – Kongres uherských národností nemaďarských. Crispi. Německý císař a sociální demokracie – Bulharská politika – Ristić ridivivus – Arménské reformy
  • Naše doba 2, 1894–1895, č. 12, 20. 9. 1895, s. 1116–1119; rubrika: Rozhledy politické. Podepsáno: S.