sv. 23 | [Rozhledy časopisecké] [1895]

Moderna a opět Moderna – Poezie sociální – Sociální poezie před sociálním románem? – Moderna u starých – Moderna katolická – Literární kritika počíná být zbytečnou Katolický hlas v Rusku – Vlastenecká konfiskace – Národní divadlo za rok 1896 – Rok Smetanův? – Co prý by Akademie mohla dělat a co dělá
  • Naše doba 3, 1895–1896, č. 3, 20. 12. 1895, s. 264–266; rubrika: Rozhledy časopisecké. Podepsáno: Sursum!