sv. 23 | [Rozhledy politické] [1895]

Němé sněmování mladočeského sjezdu – Spor není o radikalismus a oportunismus, ale o pevný program – Sjezd se o vládě Badeniho vlastně nevyslovil – Nové ministerstvo zatím kopie Taaffeova – Dva Poláci čtyřmi ministry – Debut nového ministerstva – Volby v Haliči – V Haliči volič před poslancem klečí – Rusíni po volbách – Antisemité ve Vídni – Levice se chce zbavit své „staroněmčiny“ – Občanské sňatky v Uhrách – Rumunští političtí vězňové amnestováni – Státoprávní koncese hr. Gohichowského. Rusko, Německo a Anglie – Arménské nepokoje v Cařihradě – Ruský žurnalista u papeže – Crispi oslavuje sjednocení Itálie – Francouzské vojsko na manévrech a v poli – Reformy v Číně – Východní otázka stává se východnější: opět Rusko a Anglie – Nemá se Čína rozdělit? – Co kuje Francie s belgickým králem?
  • Naše doba 3,1895–1896, č. 1,20.10.1895, s. 55–59; rubrika: Rozhledy politické. Podepsáno: S.