sv. 23 | Prohlášení [1896]

  • Čas 10, 1896, č. 20, 16. 5., s. 319. Podepsáno: T. G. Masaryk.