sv. 23 | [Úvahy a kritiky] [1897]

texty: Hlídka – Nové spisy
  • Naše doba 5, 1897–1898, č. 1,20. 10. 1897, s. 88–96; rubrika: Zprávy. Nepodepsáno. [Spoluautor Josef Laichter.]