sv. 23 | O nové literatuře obrozenské [1897]

  • Čas 11,1897, č. 4, 23. 1., s. 51–56. [Přednáška v Průmyslové jednotě v Praze 18.1.1897.]