sv. 23 | [Zprávy] [1897]

texty: Česko-německá revue – Maďarizace – Slováci v uhelných dolech slezských
  • Naše doba 3, 1895–1896, č. 5, 20. 2. 1896, s. 474. Rubrika: Zprávy. Nepodepsáno.