sv. 23 | [Poznámka redakce] [1897]

  • Naše doba 5, 1897–1898, č. 2, 20. 11. 1897, s. 181. Podepsáno: Red. [Poznámka pod čarou k Fejetonu J. S. Machara, jehož tématem je antologie Česká poezie 19. věku, kterou v pěti dílech v letech 1897–1899 vydal Spolek českých spisovatelů beletristů Máj (J. R. Vilímek, Praha).]