sv. 23 | [Rozhledy politické] [1896]

Státoprávní otázka v rozpočtové debatě vídeňské – Potřeba přesnější státovědecké a politické diskuse o státním právě – Německý hlas pro federalizaci říše – Hr. Badeni pro vyrovnání, ale s Uhry – Exodus na českém sněmě – Hr. Thun – Mladočeští poslanci jsou smířliví, ale kolísají mezi šlechtou a Němci – Pokrokáři a mladočeši – Žalostný stav zemských financí – Slovenský deník
  • Naše doba 3, 1895–1896, č. 4, 20. 1. 1896, s. 343–345. Rubrika: Rozhledy politické. Nepodepsáno.