sv. 23 | Sociální demokracie proti revoluci [1895]

  • Naše doba 2, 1894–1895, č. 10, 20. 7. 1895, s. 891–892. Podepsáno: S. [Úvodní text ke stati B. Engelse.]