sv. 23 | [Zprávy] [1896]

texty: Ke statistice škol středních a jim příbuzných – Postavení nynější ženy – Gymnázium pro slepce. – Státní hospodářství rakouské – Z evropské statistiky – Krb dělnice. – Školství severoamerických Spojených států – Stroj sázecí – Ženské tovární inspektorky ve Francii
  • Naše doba 3, 1895–1896, č. 9, 20. 6. 1896, s. 857–858, 861–864; rubrika: Zprávy. Nepodepsáno. [Spolu­autor Josef Laichter.]