sv. 23 | [Rozhledy politické] [1895]

Projev České moderny a „svobodomyslné“ zrádcování – Umělecká skica kulturního programu – Program ten není nový – Jeho pravý význam: literární a politický dorost zříká se mladočešství – Mladočešství výlučně stranou parlamentámí bez hlubší kulturní práce – Pražské volby nade všecko – Staročeská pasivita mladočeskou mdlobou – Agrární otázka – Šlechta a agrární hnutí – Odstup prince Karla Schwarzenberga – Volební přípravy šlechty konzervativní a liberální – Volební prohlášení mladočeské – Jeho tenor a hlavní požadavky Je bez politického stylu – Opouští všeob. právo hlasovací – Prohlášení hr. Badeniho a jeho prvé skutky (zrušení výj stavu, politická amnestie, nepotvrzení dra. Luegra) – Poměry chorvatské –Francie stala se přes noc radikální – Německý císař pořád proti sociální demokracii – Belgické ministerstvo pracovní – Turecká otázka
  • Naše doba 3, 1895–1896, č. 2, 20. 11. 1895, s. 154–160; rubrika: Rozhledy politické. Podepsáno: S.