sv. 23 | [Rozhledy časopisecké] [1895]

texty: To platí také o oslavování Smetany – Prof. Albert těm mladším nerozumí.
  • Naše doba 3, 1895–1896, č. 1,20. 10. 1895, s. 72–75; rubrika: Rozhledy časopisecké. Podepsáno: Sursum! [Spolu s J. S. Macharem, TGM tyto pasáže.]