sv. 23 | Z novější francouzské historie literární [1895]

  • Naše doba 2, 1894–1895, č. 5, 20. 2. 1895, s. 458–465. Podepsáno: V. St.