sv. 23 | Prosím pány [1895]

  • Čas 9, 1895, č. 50, 14. 12., s. 798. Podepsáno: T. G. Masaryk.