sv. 17 | O studiu děl básnických [1884]

  • O studiu děl básnických. Napsal T. G. Masaryk. Zvláštní otisk z Lumíra rozmnožený. Praha, nákladem vlastním, tiskem J. Otty, 1884. 36 s. – Vydání druhé. Doslov a poznámky M. Hýsek. Knihy zkušeností a úvah Okna, pořádá V. Mathesius. Praha – Královské Vinohrady, Gustav Voleský, 1926. 56 s.