sv. 17 | Počet pravděpodobnosti a Humova skepse [1883]

  • Počet pravděpodobnosti a Humova skepse. Za historický úvod v teorii indukce vzdělal Tomáš Garrigue Masaryk, při vysokém učení pražském filosofie profesor. V Praze, nakladatel J. Otto, knihkupec, 1883. 47 stran.