sv. 19 | Nástin sociologického rozboru tzv. Zelenohorského a Královédvorského rukopisu [1887]

  • Skizze einer soziologischen Analyse der sogenannten Gríinberger und Kóniginhafer Handschrift. Jagicův Archiv fúr slavische Philologie, 1887, II. sv., 1. a 2. seš., s. 54–101. Český překlad Jana Kamenáře, Masarykův sborník, sv. III, 1929, sešit 3, s. 222–260.