sv. 24a | Předmluva ke Keimovu Římu a křesťanství [20. 12. 1897]

  • Řím a křesťanství. Nástin boje mezi starou a novou vírou v římské říši za prvých dvou století našeho letopočtu. Napsal Dr. Theodor Keim, profesor bohosloví na univerzitě v Giesenu. Přel. Břetislav Foustka. Praha, J. Laichter (Laichterův Výbor nejlepších spisů poučných, kniha VI.) 1898, s. 1. Podepsáno Profesor T. G. Masaryk. – Nadpis je doplněn.