sv. 24a | Vědecká a filozofická krize současného marxismu [1898]

  • Naše doba, 5, 1897–1898, č. 4, 20. 1. 1898, s. 289–304. – V němčině: Die wissenschaftliche und philosophische Krise innerhalb des gegenwärtigen Marxismus. Die Zeit (Wien), sv. 14, 1898, č. 177–179, 19. 2., 26. 2. a 5. 3., s. 117–119, 133–134, 150–152. Podepsáno Prof. Dr. Th. G. Masaryk (též sep., 1898). – Překlady: La crise scientifique et philosophique du marxisme contemporain. Přel. Wtodzimierz Bugiel. Revue internationale de sociologie (Paris), 6, 1898, č. 7, červenec, s. 511–528 (též sep.: Girard & Briere 1898). – Naučnata i filosofskata kriza v savremennija marksizam. Sofija, b. n. 1898 (48 s.).