sv. 24a | František Palacký jako filozof dějin a politik. K stému výročí narození Františka Palackého [1898]

  • Franz Palacký als Geschichtsphilosoph und als Politiker. Zum 100. Geburtstage Franz Palackýs (14. Juni 1798 – 26. Mai 1876). Die Zeit (Wien), sv. 15, 1898, č. 194, 18. 6., s. 177–180. Podepsáno Prof. Dr. Th. G. Masaryk. – Publikujeme české znění, jehož strojopis je uložen ve fondu TGM Archivu Ústavu T. G. Masaryka (Masarykův ústav a Archiv AV ČR v Praze).