sv. 24a | [ÚVAHY A KRITIKY] [1898]

texty: E. Durkheim, L’année sociologique
  • Naše doba, 5, 1897–1898, č. 9, 20. 6. 1898, s. 860. Rubrika: Úvahy a kritiky. Podepsáno S.