sv. 24a | [ÚVAHY A KRITIKY] [1898]

texty: H. Michel, L’idée de l’état | Sidney und Beatrice Webb, Die Theorie und Praxis der englischen Gewerkvereine | Auguste Sabatier, Esquisse d’une philosophie de la religion d’apr's la psychologie et l’historie | Th. Curti, Regierungsrath in St. Gallen, Die Resultate des Schweizerischen Referendums | R. Siegfried, Die Proportionalwahl | Fr. Ratzel, Politische Geographie | Ferd. Brunetiere, Manuel de l’histoire de la littérature franyaise | Jean Izoulet, La cité moderne | O obchodu s cennými papíry a jejich národohospodářském významu. Napsal Jan Koloušek | Dvacet let Spolku českoslovanských knihkupeckých účetních v Praze (1877–1897) | Naše nové řízení bagatelní před soudy okresními a živnostenskými. Pro praktickou potřebu lidí práva hledajících sestavil Jan Nečas | Pryč s prostitucí z hostinců! Sepsal P. V. Dražek
  • Naše doba, 5, 1897–1898, č. 10, 20. 7. 1898, s. 950. Rubrika: Úvahy a kritiky. Podepsáno S.