sv. 24a | Jak pracovat? Přednášky z roku 1898 [1898]

  • Hlas. Mesačník pre literatúru, politiku a otázku sociálnu (Skalica), 1, 1898–1899, č. 4, 1. 10. 1898, s. 103–112; č. 5, 1. 11. 1898, s. 137–140; č. 6, 1. 12. 1898, s. 171–174; č. 11, 1. 5. 1899, s. 326–332; č. 12, 1. 6. 1899, s. 362–365; 2, 1899–1900, č. 1, 1. 8. 1899, s. 6–18. Podepsáno dvakrát (chybně): Prof. G. T. Masaryk. – Přetištěno: Masarykův sborník, 1, 1924–1925, č. 3, 15. 12. 1924, s. 256–293. – Knižně: Jak pracovat? Přednášky z roku 1898. Praha, Čin 1926, 77 stran (ed. V. K. Škrach); 2. vyd.: tamtéž 1928; 3. vyd.: tamtéž 1930; 4. vyd.: tamtéž 1939; 5. vyd.: tamtéž 1946; 6. vyd.: tamtéž 1947; 7. vyd.: Brno, Komenium 1947; 8. vyd.: Curych, Konfrontace 1977; 9. vyd.: Praha, Jan Kanzelsberger 1990. – Překlady: Jak pracjuvati? Vikladi z 1898 roku. Pereklad G. V. Omeljčenka. Praga-Žižkov, Česjko-ukrainsjka kniga 1930. – How to Work. Lectures Delivered in 1898 at the University of Prague. Přel. Marie J. Kohn-Holoček, revid. H. E. Kennedy. In T. G. M.: The Ideals of Humanity – How to work. London, Allen & Unwin, 1938 (reprint: New York, Books for Libraries Press, 1969; další vyd. New York, Arno Press, 1971); (část přetištěna:) Work in General. In Thomas G. Masaryk: Constructive sociological Theory. Ed. Alan Woolfolk a Jonathan B. Imber. New Brunswick – London, Transaction Publishers 1994, s. 323–355.