sv. 24a | Mnohoženství a jednoženství. Přednáška pořádaná spolkem Domovina dne 7. března 1899 [7. 3. 1899]

  • Mnohoženství a jednoženství. Přednáška prof. T. G. Masaryka. Čas, 13, 1899, č. 12, 18. 3., s. 183–186; č. 13, 25. 3. 1899, s. 199–202. – Knižně: Mnohoženství a jednoženství. Přednáška pořádaná spolkem Domovina dne 7. března 1899. Praha, Domovina 1899. 22 stran; 2., nezměněné vyd.: Praha, B. Kočí 1925 (Knihovna pohlavní výchovy, sv. 1; poznámkami opatřil V. K. Škrach). 27 stran. – Přetištěno in: Masaryk a ženy. Sborník k 80. narozeninám prvního prezidenta Republiky československé (red. F. F. Plamínková s red. kruhem, Praha: Ženská národní rada, 1930, s. 78–97).- Německy: Polygamie und Monogamie. Dokumente der Frauen (Wien), 1, 1899, č. 12, září, s. 303–315. Podepsáno Prof. T. G. Masaryk. (Kráceno a pozměněno, viz pozn. níže.) – Překlady: Mnogoženstvo in enoženstvo. Poslovenil Dragotin Lončar (podepsáno D. L.). Slovenka. Glasilo slovenskego ženstva (Terst), 3, 1899, s. 273–208, 332–336. – Wielożeństwo i jednożeństwo. Z czeskiego przetłomaczyl Wł. Rud. Przegląd tygodniowy życia społecznego, literatury i sztuk pięknych (Warszawa), 35, 1900, č. 13, 31. 3., Dodatek miesięczny č. II, s. 209–232. – Jednoženstvo i mnogoženstvo. Preveo Ivan Šajkovic. Sr. Karlovci, Srpska manastirska štamp 1902. – Tiskneme ve znění 1. knižního vydání (vycházejícího beze změn z otisku časopiseckého).