sv. 24a | Vývoj evropské společnosti v 19. století. (Výtah z přednášky prof. dr. T G. Masaryka konané v lidových kurzech učitelských) [1899]

  • Česká stráž, 10, 1899, č. 15, 12. 4., s. 1–3; č. 16, 19. 4., s. 1–4; č. 17, 26. 4., s. 1–4; č. 18, 3. 5., s. 1–4; č. 19, 10. 5., s. 1–5; č. 21, 24. 5., s. 1–4. S redakční poznámkou: „Otištěno se svolením autorovým.“ – Přetištěno (upr. výtah z částí I.-V.): Vývoj evropské společnosti v 19. století. Dle přednášek prof. dr. T. G. Masaryka v lidových kurzech univerzitních. Upravil N. Národní stráž. Kalendář českých menšin na rok 1900 (red. Antonín Hubka, roč. 5, Praha 1899, s. 44–50).