sv. 19 | Přílohy. Jak cizina soudí o tzv. obhajování RKZ [1887]

  • Athenaeum, 4, 1886–1887, č. 5, s. 169–171, 15. února 1886. Nepodepsáno. Poznámka na s. 318 označena iniciálou M.