sv. 24a | [ÚVAHY A KRITIKY] [1899]

texty: JUDr. Polák, Obecná národní škola menšin | Fr. Ad. Šubert, Klicpera dramatik | Samospráva | J. Sahula, Kompaktáta | G. Friedrich, Učební kniha paleografie latinské | Dr. O. Fr. Vaněk, Animismus se zvláštním zřetelem k národům semitským | Rozpravy filologické věnované Janu Gebauerovi
  • Naše doba, 6, 1898–1899, č. 7, 20. 4. 1899, s. 555–557. Rubrika: Úvahy a kritiky. Podepsáno D.