sv. 24a | [ÚVAHY A KRITIKY] [1899]

texty: Dr. Zd. V. Tobolka, Počátky konstitučního života v Čechách | Dr. J. Lukáš, Podstata a způsob některých zařízení ku blahu dělnictva | Ed. Fechtner, John Locke, ein Bild aus den geistigen Kämpfen Englands im XVII. Jahrh. | A. Dumont, Natalité et démocratie
  • Naše doba, 6, 1898–1899, č. 8, 20. 5. 1899, s. 638. Rubrika: Úvahy a kritiky. Podepsáno F.