sv. 24a | Zkrácení pracovní doby [29. 5. 1899]

  • Universit.-Professor Masaryk über den Brünner Streik. Volksfreund (Brno), 19, 1899, č. 16, 2. 6. 1899, s. 2. – Česky: Univerzitní profesor T. G. Masaryk o desetihodinné době pracovní. Rovnost (Brno), 15, 1899, č. 16, 3. 6. 1899, s. 1–2. – Přetištěno: Zkrácení pracovní doby. Čas, 13, 1899, č. 24, 10. 6., s. 370. Podepsáno Profesor T. G. Masaryk. – Tiskneme ve znění a s nadpisem Času.