sv. 24a | [ÚVAHY A KRITIKY] [1899]

texty: Dr. Josef Pospíšil, Filozofie podle zásad sv. Tomáše Akvinského | R. Frary, Naučení nastávajícímu politikovi | Co dělat? Vypravování o nových lidech. Román z prvých dob nihilistického hnutí N. G. Cernyševského
  • Naše doba, 6, 1898–1899, č. 9, 20. 6. 1899, s. 717–718. Rubrika: Úvahy a kritiky. Podepsáno R. K.