sv. 24a | [ÚVAHY A KRITIKY] [1899]

texty: Dělnická otázka | Dr. K. Bücher, Hospodářské úkoly moderního města | N. Hoffmann, Th. M. Dostojewsky | Almanach král. hlavního města Prahy na rok 1899 | JUDr. Fr. Herman, Ženská otázka | J. Blokša, Výklad Božské komedie Danta Alighieriho dle překladu Jaroslava Vrchlického | Václav Hollar | Předkládá F. A. Borovský
  • Naše doba, 6, 1898–1899, č. 10, 20. 7. 1899, s. 795–796. Rubrika: Úvahy a kritiky.