sv. 24a | K opravení [1899]

  • Zur Berichtigung. Die Neue Zeit (Stuttgart), 18, 1899–1900, sv. 1, č. 7, listopad 1899 (úvodník datován 8. 11.), s. 217–219. Rubrika: Notizen. Podepsáno Professor J. S. Masaryk [sic]. – Česky in: Marx a Masaryk. Marxistická kritika Masarykovy Otázky sociální. Uspořádali a přeložili Jiří Stolz a Alois Adalbert Hoch (podepsán H. Dobevský). Praha, Rudolf Rejman 1933, s. 65–68 (s nadpisem Masaryk ke kritice Labriolově a Cunowově). – Přetištěno in: Karl und Luise Kautsky: Briefwechsel mit der Tschechoslowakei. 1879–1939. Usp. Zdeněk Šolle ve spolupráci s Janem Gielkensem. Frankfurt a. M. – New York, Campus Verlag (Quellen und Studien zur Sozialgeschichte, sv. 11) 1993, s. 484–486; – česky: Karel Kautsky a Československo. Výbor z edice Karl und Luise Kautsky: Briefwechsel mit der Tschechoslowakei. 1879–1939, kterou připravil k vydání Zdeněk Šolle ve spolupráci s Janem Gielkensem. Praha, Archiv AV ČR – Masarykova dělnická akademie (Práce z dějin České akademie věd / Studia historiae Academiae scientiarum bohemicae, sv. 7, Seria B – Editiones) 1995, s. 326–329 (s nadpisem Dopis časopisu Die Neue Zeit, 1899); tomuto novému, přesnějšímu překladu zde dáváme přednost.