sv. 24a | České veřejnosti [1899]

  • Čas, 13, 1899, č. 46, 11. 11., s. 728–729. Rubrika: Směs. Podepsáno Prof. T. G. Masaryk. – Přetištěno: V záležitosti aféry polenské vydal nedávno prof. Masaryk [...]. Právo lidu, 8, 1899, č. 314, 13. 11., s. [2]; s red. úvodem. Rubrika: Různé zprávy. – (Citován závěr, německy): Prager Tagblatt, 24, 1899, č. 314, 12. 11., s. 3; téhož dne také s komentářem v Bohemii, 72, 1899, č. 314, s. 2 (nepodepsáno).