sv. 19 | Hrůzovláda fráze [1887]

  • Čas, 1, 1886–1887, č. 7., s. 109–111, 20. března 1887. Nepodepsáno.