sv. 24a | Nutnost revidovati proces polenský (brožura) [1899]

  • Nutnost revidovati proces polenský. Dokazuje prof. T. G. Masaryk. Král. Vinohrady, nákladem Času 1899 (tiskem Emanuela Stivína). 16 stran. Vydáno a konfiskováno 6. 11. 1899; po interpelaci poslance Ferdinanda Kronawettera aj. 9. 11. následovalo 2. vyd.: tamtéž 1899 (s dovětkem interpelujících poslanců). 16 stran. 3. a 4. vyd.: tamtéž 1899. – Přetištěno: Nutnost revidovati proces polenský. Právo lidu, 8, 1899, č. 317, 16. 11., s. [3–4], č. 318, 17. 11., s. [3], č. 319, 18. 11., s. [2], č. 321, 20. 11. s. [1–2], č. 322, 21. 11., s. [2–3]. – Německy: Die Notwendigkeit der Revision des Polnaer Processes (Interpellation Kronawetter). Zvláštní otisk z Die Zeit (Wien), sv. 21, 1899, č. 267, 11. 11., příloha. 30 stran. Podepsáno Prof. Dr. Th. G. Masaryk (konfiskace zde datována 7. 11.). – Výtah (mj.): Die Notwendigkeit der Revision des Polnaer Processes. Prager Tagblatt, 23, 1899, č. 309, 7. 11., s. 11. Podepsáno Prof. Dr. T. G. Masaryk. Konfiskováno.