sv. 24a | Některé problémy pedagogické a didaktické. Přednáška prof. dr. T G. Masaryka v univerzitním kurzu učitelském [1899]

  • Český učitel. Věstník Ústředního spolku jednot učitelských v Král. českém, 3, 1899–1900, č. 14, 13. 12. 1899, s. 213–215; (Cíl školy moderní) č. 15, 20. 12. 1899, s. 231–233; č. 19, 17. 1. 1900, s. 298–300; č. 23, 14. 2. 1900, s. 367–369; (Z dětské psychologie) č. 24, 21. 2. 1900, s. 392–396; č. 25, 28. 2. 1900, s. 407–410; (Z dětské psychologie – vyučování) č. 27, 14. 3. 1900, s. 445–449; (Čemu učiti?) č. 28, 21. 3. 1900, s. 463–466; (Roztřídění věd a škol) č. 32, 18. 4. 1900, s. 554–557; (Praktické předměty ve školách) č. 35, 9. 5. 1900, s. 629–632; (Etické předměty ve školách) č. 36, 16. 5. 1900, s. 652–656; (O umění a jeho vlivu na školu i ve škole) č. 38, 30. 5. 1900, s. 705–707; (O vzdělání učitelstva a o správě školství) č. 39, 6. 6. 1900, s. 723–726. – Přetištěno: (VIII. část O vzdělání učitelstva a o správě školství in:) Masarykův sborník, 1, 1924–1925, č. 4, 20. 11. 1925, s. 336–340. – (Celek, avšak bez části Z dětské psychologie – vyučování a s drobnými vynechávkami, in:) T. G. Masaryk o škole a vzdělání. Ed. Josef Cach. Praha, Státní pedagogické nakladatelství 1990, s. 47–117 (s drobnými úpravami a mezerami). – Tiskneme podle původního, úplného časopiseckého znění.