sv. 24a | [ZPRÁVY] [1898]

texty: Dr. Václav Sixta: O metodě induktivní a deduktivní
  • Naše doba, 5, 1897–1898, č. 6, 20. 3. 1898, s. 570. Rubrika: Zprávy. Nepodepsáno.