sv. 24a | [ÚVAHY A KRITIKY] [1899]

texty: Křesťanství, jeho vznik, ideová podstata a historický vývoj. Do Ottova slovníku naučného napsal Frant. Drtina. V Praze. Nákladem vlastním. 1899
  • Naše doba, 6, 1898–1899, č. 12, 20. 9. 1899, s. 933–934. Rubrika: Úvahy a kritiky. Podepsáno K.