sv. 24a | [ÚVAHY A KRITIKY] [1899]

texty: Dr. Eugen von Philippovich: Grundriss der Politischen Ökonomie | Almanach Slavie pro studující škol středních i vyšších | V. Honnek, O příčinách a nutnosti pádu mladočeské strany | Dr. E. Opolecký, O vývoji tvorstva dle Darwina
  • Naše doba, 7, 1899–1900, č. 1, 20. 10. 1899, s. 75. Rubrika: Úvahy a kritiky. Podepsáno S.