sv. 24b | O sionismu [1900]

  • Ueber den Zionismus. In Zionisten und Christen. Ein Beitrag zur Erkenntnis des Zionismus. Usp. Emil Kronberger. Leipzig, M. W. Kaufmann 1900, s. 84–85. Podepsáno Prof. T. A. Masaryk [sic]. – Sborník věnován: „Herrn Prof. Dr. T. A. [sic] Masaryk, dem wackeren Wahrheitsforscher in Ergebenheit und Verehrung!“ (Panu profesoru Masarykovi, statečnému hledači pravdy v oddanosti a úctě!), předmluva datována: Graz, Ende 1899). – Publikujeme české znění, jehož strojopis je uložen ve fondu TGM Archivu Ústavu T. G. Masaryka (f. 47, Masarykův ústav a Archiv AV ČR v Praze).