sv. 24b | Rozumí se o Polné [1900]

  • Čas, 14, 1900, č. 7, 13. 1., s. 2–5. Rubrika: Beseda. Podepsáno T. G. M. – Část (od poloviny 2. odstavce až po odstavec 7. v upravené podobě a doplněná) přetištěna jako II. kapitola (Ukázka anatomické filologie) publikace Význam procesu polenského pro pověru rituální. Nákladem dr. J. Herbena v Praze, komisí H. S. Herrmanna v Berlíně 1900, s. 23–26 (zde na s. 669–719); německy: Die Bedeutung des Polnaer Verbrechens für den Ritual-Aberglauben. Berlin, Druck und Verlag von H. S. Hermann 1900, s. 16–20. Podepsáno Professor T. G. Masaryk.