sv. 24b | O boji hospodářském a sociálním [1900]

  • Čas, 14, 1900, č. 14, 30. 1., s. 2–3. – Knižně in: Oprávněnost a prospěšnost práce osmihodinné, Praha, Čas, b. d., 1900, s. 18–23; společně se stejnojmennou přednáškou (viz následující text, zde s. 609–617). – 2. vyd.: Osm hodin práce. – O boji hospodářském a sociálním. Dvě přednášky. Praha, Čas (Knihovnička Času, č. 1) 1905. 29 stran. Přednáška z 29. 1. 1900 na s. 23–29. – 3. vyd. (označeno jako 2.): Osm hodin práce. Praha, Čas (Knihovnička Času, nové řady sv. 1) 1921. 30 stran. – Samostatně: O boji hospodářském a sociálním, Kladno, Revírní rada horníků 1936 (u příležitosti slavnostního odhalení desky prez. TGM v Kladně 8. 3. 1936); též s tit: Řeč prof. T. G. Masaryka pronesená na schůzi stávkujících horník ův hostinci U Jágr ův Kladně dne 29. ledna 1900, Kladno, Svoboda 1936, 14 stran. – Tiskneme podle prvního knižního vydání (s přihlédnutím k původnímu znění v Času).