sv. 24b | Oprávněnost a prospěšnost práce osmihodinné. Přednáška prof. Masaryka, proslovená na schůzi 12. února [12. 2. 1900]

  • Čas, 14, 1900, č. 21, 15. 2., s. 1–2; č. 22, 17. 2., s. 1–3. – Knižně: Oprávněnost a prospěšnost práce osmihodinné, Praha, Čas, b. d., 1900, s. 1–17; spolu s přednáškou O boji hospodářském a sociálním (viz předchozí text na s. 605–608). – 2. vyd.: Osm hodin práce. – O boji hospodářském a sociálním. Dvě přednášky. Praha, Čas (Knihovnička Času, č. 1) 1905. 29 stran. Přednáška z 12. 2. 1900 na s. 3–22. – 3. vyd. (označeno jako 2.): Osm hodin práce. Praha, Čas (Knihovnička Času, nové řady sv. 1) 1921. 30 stran. – Tiskneme podle prvního knižního vydání.