sv. 24b | [ÚVAHY A KRITIKY] [1900]

texty: Českožidovská otázka. Napsal JUDr. Edv. Lederer | G. J. Romanes, Darwin a po Darwinovi | Názorná květena zemí Koruny české. Se zvláštním zřetelem k zjevům životním sepsal Frant. Polívka | O tvorstvu předvěkém. Napsal profesor dr. Filip Počta | Mistra Antonína z Florencie Cesta spravedlivá v alchymii. Z rukopisu vydal Otakar Zachar | Josef Úlehla, Listy pedagogické | MUDr. Er. Vlasák, Cesta do Madridu | Jar. Vrchlický, O knihách a lidech | W. R. Morfill, A grammar of the Bohemian or Cech language
  • Naše doba, 7, 1899–1900, č. 5, 20. 2. 1900, s. 395–396. Rubrika: Úvahy a kritiky