sv. 19 | Poznámky k diskusi o RK a RZ [1887]

  • Athenaeum, 4, 1886–1887, č. 10, s. 327–329, 15. července 1887. Podepsán T. G. Masaryk.