sv. 24b | Podstata a vznik rituální pověry [1900]

  • Das Wesen und die Entstehung des Ritualaberglaubens. Die Zeit (Wien), sv. 22, 1900, č. 286, 24. 3., s. 179–181. Podepsáno Prof. Dr. Th. G. Masaryk. – Přetištěno in: Jüdisches Volksblatt (Breslau), 6, 1900, č. 14, 6. 4., s. 131–132; č. 15/16, 13. 4., s. 142–143 (ve fondu TGM výstřižek s ručně dopsanou poznámkou: „Otiskli z Zeitu bez mého a redakc. svolení“). – Publikujeme české znění, jehož strojopis je uložen ve fondu TGM Archivu Ústavu T. G. Masaryka (f. 47, Masarykův ústav a Archiv AV ČR v Praze).