sv. 24b | První pokus o zákonnou úpravu jazykové otázky v Rakousku [1900]

  • Der erste Versuch einer gesetzlichen Regelung der Sprachenfrage in Österreich. Die Zeit (Wien), sv. 23, 1900, č. 294, 19. 5., s. 99–100. Podepsáno Prof. Dr. Th. G. Masaryk. – Přeložila Veronika Dudková.