sv. 24b | Jazykový zákon, nebo jazyková nařízení? Jazykový úřad [1900]

  • Sprachengesetz oder Sprachenverordnung? Ein Sprachenamt. Die Zeit (Wien), sv. 23, 1900, č. 296, 2. 6., s. 129–130. Podepsáno Prof. Dr. Th. G. Masaryk. – Česky: Jazykový zákon, nebo jazyková nařízení? Jazykový úřad. Čas, 14, 1900, č. 68, 8. 6., s. 1–2. Podepsáno Prof. dr. T. G. Masaryk. S poznámkou: „Z Zeitu“